H. Upmann

Năm 1844, Herman Upmann đầu tư vào một nhà máy sản xuất xì gà, và từ đó đến năm 1922, công ty của ông vừa là ngân hàng vừa là doanh nghiệp xì gà! Vào năm đó, cả hai công ty đều thất bại, và một công ty của Anh, J. Frankau & Co. (nay là Hunters & Frankau), đã cứu thương hiệu và điều hành nhà máy xì gà cho đến năm 1935.

Sau đó, nó được bán cho Công ty Menendez y Garcia mới thành lập . Và một huyền thoại đã được tái sinh – Xì gà Upmann. Đặc trưng, Upmann cung cấp xì gà tinh tế, nhẹ đến trung bình. Những điếu xì gà này rất phù hợp cho những người mới bắt đầu hút xì gà.

Hiển thị tất cả 3 kết quả