Gạt Tàn

Gạt tàn xì gà để đựng tàn xì gà và để xì gà lúc bạn phải để xì gà khỏi tay bạn. Hãy sài gạt tàn xì gà đúng chuẩn để bảo vệ điếu xì gà đắt tiền của bạn nhé!

Hiển thị tất cả 2 kết quả